Jaunums

Boson COVID-19 ātrais paškontroles tests

Ātrais COVID-19 paškontroles tests. Sertificēts paškontrolei ES un LV. ZVA numurs P10579

Ražotājs Xiamen Boson Biotech Co., Ltd.

Cena: 5,00 €

 

SARS-COV-2 ANTIGĒNA ĀTRĀ TESTA KARTĪTE
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA DEGUNA PRIEKŠĒJO UZTRIEPJU PARAUGIEM
Paštestu veikšanai
1N40C5-2
1 testam/ kastītē
1N40C5-4
5 testiem/ kastītē
1N40C5-6
20 testiem/ kastītē
Lūdzu, rūpīgi ievērojiet lietošanas instrukciju.
PAREDZĒTAIS LIETOJUMS
SARS-CoV-2 antigēna ātrā testa kartīte ir uz imūnhromatogrāfiju balstīts viena soļa in vitro tests. Tas ir izstrādāts ātrai kvalitatīvai SARS-CoV-2 vīrusa antigēna noteikšanai cilvēkiem, kuri iespējams saslimuši ar COVID-19, deguna priekšējās uztriepēs pirmo septiņu dienu laikā kopš simptomu sākšanās. SARS-CoV-2 antigēna ātrā testa kartīti nedrīkst izmantot kā vienīgo pamatojumu SARS-CoV-2 infekcijas diagnosticēšanai vai izslēgšanai. Bērniem līdz 14 gadiem nepieciešama pieaugušo palīdzība.
KOPSAVILKUMS
Jaunais koronavīruss ietilpst β ģintī. COVID-19 ir akūta elpceļu infekcijas slimība. Cilvēkiem kopumā ir risks saslimt ar šo slimību. Šobrīd ar jauno koronavīrusu inficētie pacienti ir galvenais infekcijas avots, arī asimptomātiski inficēti cilvēki var būt infekcijas avots. Balstoties uz veikto epidemioloģisko izpēti, inkubācijas periods ir no 1 līdz 14 dienām, visbiežāk no 3 līdz 7 dienām. Galvenās izpausmes ir drudzis, nogurums un sauss klepus. Dažos gadījumos ir novērots deguna aizlikums, tekošs deguns, rīkles iekaisums, muskuļu sāpes un caureja.
NODROŠINĀTIE MATERIĀLI
Sastāvdaļas
1 testam/ kastītē
5 testiem/ kastītē
20 testiem/ kastītē
SARS-CoV-2 antigēna ātrā testa kartīte (aizzīmogots folijas iiš)
1
5
20
Sterils uztriepes tampons
1
5
20
Ekstrakcijas mēģene
1
5
20
Parauga ekstrakcijas buferšķīdums
1
5
20
Lietošanas instrukcija (šī brošūra)
1
1
1
Mēģenes statīvs
1 (iepakojums)
1
1
VEIKTSPĒJA (JUTĪGUMS UN SPECIFISKUMS)
SARS-CoV-2-antigēna ātrā testa kartītes sniegums tika salīdzināts ar apstiprinātu klīnisku diagnozi. Pētījumā tika izmantoti 156 paraugi.
Jutīgums
96,77%
Specifiskums
99,20%
Precizitāte
98,72%
Priekšizpētes pētījumā tika konstatēts, ka:
- 99,10% neprofesionāļu veica testu bez palīdzības
- 97,87% dažāda veida rezultātu tika interpretēti pareizi

SARS-COV-2 ANTIGĒNA ĀTRĀ TESTA KARTĪTE

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA DEGUNA PRIEKŠĒJO UZTRIEPJU PARAUGIEM

Paštestu veikšanai

PAREDZĒTAIS LIETOJUMS

SARS-CoV-2 antigēna ātrā testa kartīte ir uz imūnhromatogrāfiju balstīts viena soļa in vitro tests. Tas ir izstrādāts ātrai kvalitatīvai SARS-CoV-2 vīrusa antigēna noteikšanai cilvēkiem, kuri iespējams saslimuši ar COVID-19, deguna priekšējās uztriepēs pirmo septiņu dienu laikā kopš simptomu sākšanās. SARS-CoV-2 antigēna ātrā testa kartīti nedrīkst izmantot kā vienīgo pamatojumu SARS-CoV-2 infekcijas diagnosticēšanai vai izslēgšanai. Bērniem līdz 14 gadiem nepieciešama pieaugušo palīdzība.

KOPSAVILKUMS

Jaunais koronavīruss ietilpst β ģintī. COVID-19 ir akūta elpceļu infekcijas slimība. Cilvēkiem kopumā ir risks saslimt ar šo slimību. Šobrīd ar jauno koronavīrusu inficētie pacienti ir galvenais infekcijas avots, arī asimptomātiski inficēti cilvēki var būt infekcijas avots. Balstoties uz veikto epidemioloģisko izpēti, inkubācijas periods ir no 1 līdz 14 dienām, visbiežāk no 3 līdz 7 dienām. Galvenās izpausmes ir drudzis, nogurums un sauss klepus. Dažos gadījumos ir novērots deguna aizlikums, tekošs deguns, rīkles iekaisums, muskuļu sāpes un caureja.

VEIKTSPĒJA (JUTĪGUMS UN SPECIFISKUMS)

SARS-CoV-2-antigēna ātrā testa kartītes sniegums tika salīdzināts ar apstiprinātu klīnisku diagnozi. Pētījumā tika izmantoti 156 paraugi.

Jutīgums: 96,77%

Specifiskums: 99,20%

Precizitāte: 98,72%

Priekšizpētes pētījumā tika konstatēts, ka:

- 99,10% neprofesionāļu veica testu bez palīdzības

- 97,87% dažāda veida rezultātu tika interpretēti pareizi

 

 SVARĪGA INFORMĀCIJA PIRMS TESTA VEIKŠANAS  

1. Rūpīgi izlasiet šajā instrukcijā sniegtos norādījumus.

2. Pēc derīguma termiņa beigām izstrādājumu lietot nedrīkst.

3. Nelietojiet testu, ja iepakojuma maisiņš ir bojāts vai salūzis tā plombējums.

4. Testa ierīci uzglabāt temperatūrā no 4 līdz 30 °C sākotnējā aizzīmogotajā maisiņā. Nesasaldēt.

5. Šis izstrādājums ir jālieto istabas temperatūrā (no 15 °C līdz 30°C). Ja izstrādājums ir uzglabāts vēsā vietā (mazāk par 15 °C), pirms lietošanas atstājiet to istabas temperatūrā uz 30 minūtēm.

6. Rīkojieties ar visiem paraugiem kā ar iespējamiem infekcijas avotiem.

7. Neatbilstoša vai nepiemērota paraugu paņemšana, uzglabāšana un pārvešana var kļūt par cēloni nepareiziem rezultātiem.

8. Lai nodrošinātu optimālu testa norisi, izmantojiet testa komplektā iekļautos uztriepes tamponus.

9. Pareiza paraugu paņemšana ir vissvarīgākais solis šajā procedūrā. Pārliecinieties, ka ar uztriepes tamponu ir paņemts pietiekami daudz parauga materiāla (deguna izdalījumu), īpaši deguna priekšējā uztriepē.

10. Pirms parauga paņemšanas vairākas reizes izšņauciet degunu.

11. Paraugu testi ir jāveic pēc iespējas ātrāk pēc paņemšanas.

12. Testa parauga pilienus iepiliniet tikai parauga bedrītēs (S).

13. Ja ekstrakcijas šķīduma pilienu ir pārāk daudz vai pārāk maz, rezultāts iespējams būs nederīgs vai nepareizs.

14. Lietojot kā paredzēts, nevajadzētu notikt saskarei ar ekstrakcijas buferšķīdumu. Ja noticis kontakts ar ādu, acīm, muti vai citām ķermeņa daļām, noskalojiet ar tīru ūdeni. Ja kairinājums saglabājas, konsultējieties ar mediķi.

15. Bērniem līdz 14 gadiem nepieciešama pieaugušo palīdzība.

 

IEROBEŽOJUMI  

1. Šis tests jālieto tikai SARS-CoV-2 vīrusa antigēna kvalitatīvai noteikšanai deguna priekšējo uztriepju paraugos. Precīzu SARS-CoV-2 vīrusa antigēna koncentrāciju šajā testā noteikt nav iespējams.

2. Pareiza parauga paņemšana ir kritiski svarīga. Ja procedūra netiks ievērota, rezultāts var būt nepareizs. Nepareiza parauga paņemšana, uzglabāšana, vai arī sasaldēšana un atkausēšana var kļūt par cēloni nepareiziem testa rezultātiem.

3. Ja parauga vīrusa koncentrācija ir mazāka par testa noteikšanas robežu, testa rezultāts var būt negatīvs.

4. Tāpat kā citu diagnostisko testu gadījumā, klīnisko diagnozi nedrīkst balstīt tikai uz testa rezultātu, bet tas ir jādara ārstam pēc tam, kad ir izvērtēti visi klīniskie un laboratorie rezultāti.

5. Negatīvs rezultāts neizslēdz vīrusu infekciju, izņemot SARS-CoV-2 infekciju, un aizdomu par COVID-19 gadījumā tas ir jāapstiprina izmantojot molekulāras diagnostikas metodes.

6. Pozitīvs rezultāts neizslēdz līdztekus infekciju ar citiem patogēniem.

7. SARS-CoV-2 ātrais antigēna tests var noteikt gan dzīvotspējīgu, gan arī citu SARS-CoV-2 materiālu. SARSCoV-2 ātrā testa veiktspēja ir atkarīga no vīrusa slodzes, un tā iespējams neatbildīs citām diagnostiskajām metodēm, ko izmanto tam pašam paraugam.

8. Lietotājiem paraugi ir jāpārbauda pēc iespējas ātrāk pēc paraugu paņemšanas, un tas jādara divu stundu laikā pēc paņemšanas.

9. Deguna un orofaringeālo uztriepju jutīgums var būt mazāks, nekā aizdegunes uztriepēm. Mediķiem ieteicams izmantot aizdegunes uztriepju paraugus.

10. Monoklonālās antivielas iespējams nenoteiks SARS-CoV-2 vīrusus, kuru mērķa epitopa reģionā ir notikušas mutācijas, vai arī tests būs mazāk jutīgs pret tiem.

11. Slimībai turpinoties, antigēna daudzums paraugā var samazināties. Paraugi, kas paņemti pēc slimības 5-7 dienām biežāk uzrāda negatīvus rezultātus, nekā RT-PCR tests.

 

Reģistrēiem lietotājiem

ReģistrētiesAizmirsu paroli